Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

SİTEMİZE ÜYE OLARAK, ÜYELİK SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN ETMİŞ OLUYORSUNUZ.

1. İş bu Üyelik Sözleşmesi (işbu sözleşme ve sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ekler ile birlikte bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), EASY BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin platformunda (easymizy.com) (Easymizy olarak anılacaktır) oluşturulan taleplerin ilgili firmalara aktarılmasını sağlamak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile Easymizy arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. Easymizy, “Portal” üzerinden gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari olsun veya olmasın her türlü taleplerin yayınlanması ve bununla bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu taleplere ilişkin ilanlar veren KULLANICILARA belirli şart ve koşullar dâhilinde talep listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu talepler ile ilgili firmaların iletişime geçmek isteyen ve listelemeleri görüntülemek isteyen KULLANICILARIN erişimine sunulmasını sağlar. İşbu sözleşmenin konusu, Easymizy tarafından sağlanan bu hizmetlerin KULLANICILAR tarafından yararlanılmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3. Easymizy’ye üyelik hakkı, “üyelik formunu” eksiksiz doldurulması ve e.posta veya cep telefonu doğrulaması ile aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.

4. KULLANICILAR, Easymizy’ye üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

5. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde, Easymizy tarafından kabulü ile SÖZLEŞME kabul edilmiş etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

6. Easymizy üzerinden oluşturmuş olan kullanıcı hesabının güvenliğini sağlamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. 3. Şahısların kullanıcı hesabına ilişkin bilgileri değiştirmesinden veya diğer her türlü aktivitelerinden dolayı Easymizy hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez. KULLANICI, kendi kullanıcı hesabı vasıtasıyla gerçekleştirilmiş iş ve işlemlerden doğan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, kendi bilgisi dışında iş ve işlemlerin gerçekleştirildiğine dair def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini ve bu şekilde yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. Easymizy, işbu Üyelik Sözleşmesi hükümlerini dilediği zaman Portal üzerinden yayımlamak suretiyle güncelleyebilir ve değiştirebilir. Easymizy’nin Gizlilik Sözleşmesi’nde yaptığı güncelleme ve değişiklikler Portal’da yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 8. KULLANICILAR, Easymizy “Portal”ı içinde taleplerini sunabilmek ve ilgili firmalar ile iletişime geçebilmek için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kurabilirler.

9. Easymizy “Portal”nda, hakaret içeren, küçük düşürücü, kötü niyetli, saldırı amaçlı üçüncü şahısların haklarını ihlal edici yönde vb. şekillerde yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan bir biçimde veya siyasi, dini propaganda yapmak gibi amaçlarla kullanılamaz ve bu mahiyette talep verilemez. Bu türde faaliyetlerden sadece ilgili eylemleri gerçekleştiren KULLANICI sorumlu olup Easymizy söz konusu içeriği siteden kaldırma ve bu türde eylemleri gerçekleştiren KULLANICI’nın üyeliğine önceden bildirim mecburiyeti olmaksızın son verme hakkına sahiptir.

10. Easymizy, işbu sözleşme ve sözleşmenin eki niteliğinde olan Gizlilik Politikasında yer alan kurallar doğrultusunda ve hukuka uygun olarak tüm KULLANICILARININ verilerine ve bu verilerin gizliliğine saygı duymaktadır. Söz konusu veriler, Easymizy’nin işbu sözleşmede yer alan yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve sitede yer alan uygulamaların yürütülmesi, reklam, tanıtım, anket, websitesinde referans amaçlı logo kullanımı, kampanya gibi amaçlarla kullanılması, istatistikî değerlendirmeler yapılması, kanun, yönetmelik gibi yürürlükte bulunan hukuk kurallarının getirdiği yükümlülükler çerçevesinde ve ancak yetkili idari ve/veya adli otoritelerin talebi doğrultusunda usule uygun olarak bilgi verilmesi halleri dışında her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Easymizy üzerinde ziyaretçilerin veya KULLANICI’ların yapmış olduğu arama terimleri, Easymizy veya iş birliğinde bulunduğu 3. Partiler adına istatistik ve kampanyalarda kullanabilir.

11. Easymizy, hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu sözleşmeyi herhangi bir ücret iade, tazminat veya cezai şart yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme, herhangi bir sebeple hizmetini ve faaliyetini sona erdirme, geçici bir süreyle askıya alma haklarını saklı tutmaktadır.

12. Easymizy’nin iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince veya mahkeme kararı gibi yasal talepler sonucu iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri Easymizy tarafından yasal yükümlülükler gereği saklanacaktır.

13. Easymizy, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli olarak kullanılması, hukuka aykırı faaliyetler gerçekleştirilmesi halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez.

14. Yasalar çerçevesinde korunmuş olan telif haklarına, marka haklarına ve ayrıca haksız rekabet kurallarına aykırı bir biçimde Easymizy “Portal”ı üzerinden faaliyette bulunulması yasaktır. Bu türde faaliyetlerden doğacak sorumluluk sadece faaliyette bulunmuş olan KULLANICI’ya ait olup Easymizy bu gibi faaliyetlerde bulunan KULLANICILARIN üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.

15. Easymizy “Portal”ı üzerinden gerçekleşen işlemler ile Easymizy’nin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, Easymizy “Portal”ındaki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, Easymizy’nin sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve Easymizy’ye üye olarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

16. Easymizy, KULLANICILARA sunduğu hizmet ve servislerin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde çalışması için elinden geleni yapacaktır. Easymizy, kendisinin kontrolü dışında, teknik arızalar, mücbir sebepler gibi sebeplerle (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) internet kullanımında yaşanacak aksaklıklardan sorumlu değildir.

17. KULLANICILARIN üyelikleri ücretsiz olmakla birlikte, Easymizy Platformunda Tedarikçi sıfatı ile yer alan KULLANICILARIN talep detaylarını görüntüleyebilmeleri için Comfort Paket’ini satın almaları gerekmektedir. İşbu paket ücretli olup, sunulan hizmet 1 Yıl süre ile kurulacaktır. 1 Yılın sonunda otomatik olarak paketiniz sona erecektir. Paketi tekrar yenilemek KULLANICI’nın takdirindedir. KULLANICI, Comfort Paketi’nin satın alınması ile Easymizy’nin 1 Yıl içerisinde herhangi bir sayıda iş eşleşmesi taahhüdünde bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

18. İşbu Sözleşme ile önceden belirtilen fiyat ve koşullarda 1 yıl süre ile kurulan Comfort Paket’inden yararlanmak isteyen KULLANICI/TEDARİKÇİ, Easymizy’nin kullanım şartlarını kabul ederek hizmetlerinin/servislerinin bedelini Easymizy’e ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça Easymizy’nin Tedarikçilere özel olan Comfort Paketi’nin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder. Easymizy tarafından verilen hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücret Türk Lirası olarak hesaplanacak ve elektronik ödeme yöntemleri kullanılarak tahsil edilecektir.

19.Tedarikçi sıfatı ile Easymizy platformunda yer alan KULLANICILARIN, işbu sözleşmenin 11. ve 14. Maddelerinde belirtilen üyelikten çıkarılmaları hallerinde ve üyelerin kendi istekleri üzerine üyelikten çıkarılmaları halinde Easymizy’nin herhangi bir geri ödemede bulunmayacağını, aynı şekilde Tedarikçi sıfatı ile Easymizy platformunda yer alan KULLANICI, Comfort Paket için ödenmiş olan bedelin iadesini talep ve dava edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

20. Easymizy ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

21. İş bu sözleşmenin uygulanması sırasında doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup Bursa Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkili ve görevlidir.

Yirmi Bir (21) maddeden ibaret bu üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.