Gizlilik Sözleşmesi

Gizlilik Sözleşmesi

İş bu “Gizlilik Sözleşmesi”(bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır), bir tarafta EASY BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (bundan sonra “Easymizy” olarak anılacaktır) diğer tarafta işbu sözleşmenin altında imzası bulunan ve Easymizy’e üye olan (bundan sonra “Üye” olarak anılacaktır) arasında olup, gizli bilgi ve kişisel verilerin korunması amacıyla akdedilmiştir.

Easymizy, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Easymizy, "Portal"ından Kullanıcılar tarafından kendisine elektronik ortamdan iletilen kişisel bilgileri, Üyeleri ile yaptığı "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve "Portal"ında çıkabilecek sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Easymizy, gerektiğinde kullanıcıların IP adresini tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

Üyelik veya "Portal" üzerindeki çeşitli formların doldurulması suretiyle kullanıcıların kendileriyle ilgili bir takım kişisel bilgileri (isim-soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta adresleri gibi) Easymizy’e vermeleri gerekmektedir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Easymizy tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Easymizy "Portal"ı üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; Easymizy ve iş birliği içinde olduğu kişiler tarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, kullanıcının kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında kullanılabilir.

Easymizy "Portal"ı dâhilinde başka sitelere link verebilir. Easymizy, link vasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

Easymizy “Portal”ı üzerinden portalın amacını yerine getirmek için Üyelerin, diğer Üyeler ile yapılan bilgi paylaşımlarını, talep açan Üyelerin taleplerini görüntüleyen Tedarikçi/Talep Karşılayan Üyeler talep içeriğinde yer alan bilgileri Gizlilik Sözleşmesi kapsamında gizli tutmakla yükümlü olduklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Easymizy “Portal”ı üzerinden gerçekleşen işlemler ile Easymizy’nin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, Üyeler, Easymizy “Portal”ındaki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, Easymizy’nin sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve Easymizy’ye üye olarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kişisel bilgileriniz; kişi isim-soyisim, firma bilgileri, adresi, telefon numarası, e-posta adresi ve kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü bilgiyi içermektedir. Easymizy, işbu gizlilik politikasında aksi belirtilmedikçe kişisel bilgilerinizden herhangi birini Easymizy’nin iş birliği içinde olmadığı şirketlere ve üçüncü kişilere açıklamayacaktır.

Aşağıda belirtilen sınırlı durumlarda Easymizy, işbu "Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1. Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b. yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2. Easymizy’nin kullanıcılarla akdettiği "Üyelik Sözleşmesi" in ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek ve bunları uygulamaya koymak amacıyla;

3. Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulüne göre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıyla kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4. Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumak için bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir. Kullanıcı, işbu sözleşmeyi kabul etmekle kendisine tanıtım amacıyla eposta ve kısa mesaj gönderilmesini ve kendisiyle iletişime geçileceğini kabul etmiş, bu konuda rıza ve onay vermiş olduğunu kabul eder. Kullanıcı dilediği zaman bu eposta veya sms’leri almaktan vazgeçebilir. Bunun için kendisine gönderilen epostada ya da sms’te belirtilen yöntemle iletişim linkine tıklayıp sitenin iletişim mesaj yazarak sms ve eposta almaya son verebilir.